Service på ventilationsanlæg

Optimal Drift og Besparelser

Hvis du har et ventilationsanlæg, er regelmæssig vedligeholdelse afgørende for at sikre optimal drift. Teko-VVS & Energi har mange års erfaring med ventilationsservice og er den rette partner for dig. 

Ventilationsservice

Hvis du har et ventilationsanlæg, er regelmæssig vedligeholdelse afgørende for at sikre optimal drift.

Service af dit anlæg garanterer, at det fungerer korrekt og undgår unødvendige omkostninger. Ved at udføre vedligeholdelse af ventilationssystemet gennemgår man en inspektion, der identificerer eventuelle energibesparende udskiftninger, hvilket kan resultere i betydelige besparelser på lang sigt.

Det er derfor afgørende at vælge den rette tekniker til at udføre vedligeholdelse på dit ventilationsanlæg.

Løbende vedligeholdelse og eftersyn af ventilationsanlægget reducerer risikoen for dårligt indeklima. Et dårligt indeklima kan have negative konsekvenser for både mennesker, maskiner, bygninger og virksomheder, og kan manifestere sig gennem:

 1. – Nedsat luftkvalitet
 2. – Uønsket høje temperaturer
 3. – Uønsket lave temperaturer

Dårligt indeklima kan føre til problemer som fugt, skimmelsvamp og støv i bygninger og have negativ indvirkning på menneskers velvære, produktivitet og koncentrationsevne.

Uvedligeholdt ventilationssystem betyder gradvist forringet indeklima, øget energiforbrug og en stigende belastning på miljøet.

Få et uforpligtigende tilbud

Få regelmæssig ventilationsservice

Som din faste samarbejdspartner inden for ventilationsservice, assisterer Teko VVS & Energi ejere af ejendomme, erhvervslokaler, offentlige bygninger og industrielle anlæg.

Vi står for løbende vedligeholdelse og sikrer øjeblikkelig assistance i tilfælde af problemer eller driftsfejl. Teko VVS & Energi er også din rådgiver vedrørende energioptimering og renoveringsprojekter.

Ventilationsservice er en sund investering Med regelmæssig ventilationsservice garanteres optimalt indeklima og en energieffektiv og økonomisk drift. Hyppig ventilationsservice betyder fuld udnyttelse af din investering i ventilationssystemet.

Ved at bestille ventilationsservice opnår du:

 1. – Optimal ydeevne af dit ventilationssystem
 2. – Forlænget levetid for ventilationssystemet
 3. – Minimeret risiko for driftsafbrydelser
 4. – Optimalt indeklima og luftudveksling
 5. – Reduceret risiko for bygningsskader som følge af fugt, skimmelsvamp og brand
 6. – Service på alle typer erhvervs- og industrielle ventilationssystemer

Teko VVS & Energi disponerer over egne serviceteknikere, som hjælper dig med at planlægge vedligeholdelse af dit ventilationssystem, uanset om det drejer sig om kontorbygninger, boligkomplekser, skoler eller industrielle installationer. Vi udfører også specialiseret service inden for områder som laboratorier, medicinal- og fødevareindustrien.

Få en individuelt tilpasset serviceaftale med Teko VVS & Energi Forebyggelse er nøglen – også når det kommer til ventilationsservice. Hos Teko VVS & Energi tilbyder vi serviceaftaler, der skræddersys efter dine specifikke krav og behov.

Vores serviceeftersyn omfatter blandt andet:

 • – Rengøring og vedligeholdelse af køle- og varmevekslere, motorkabinetter, rør, ventilationskanaler, filtre og meget mere.
 • – Inspektion af mekaniske komponenter, herunder ventilatorer, motorer, remme, lejer og spjæld.
 • – Målinger af tryk, lyd, partikelkoncentrationer, luftstrøm og temperaturer.
 • – Fejlfinding og reparation af eventuelle defekter og mangler.
 • – Udskiftning af filtre og slidte dele efter behov.

Teko VVS & Energi tilbyder ventilationsservice på alle typer erhvervs- og industrielle ventilationssystemer. Med en serviceaftale hos os er du garanteret, at dit ventilationssystem altid yder optimalt.